Privacy & Cookie Policy


Algemeen

vzw Rillaar Ontmoet geeft om uw privacy. Daarom willen we u zo uitgebreid mogelijk informeren over wat er gebeurt met de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt. In dit Privacybeleid vindt u alle informatie over welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we ze verzamelen, hoe lang we ze opslaan, wat uw rechten zijn en hoe u ze kunt uitoefenen.


Wie zijn we?

vzw Rillaar Ontmoet, gevestigd te 3202 Rillaar, Montenaken 55, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens zijn:


De Functionaris Gegevensbescherming van vzw Rillaar Ontmoet, is te bereiken via verhuur@rillaarontmoet.be of via het contactformulier op onze website.


Wij beschermen uw privacy en handelen in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Privacywet (de ‘Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’) en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij vragen u om dit beleid te lezen zodat u weet op welke manier persoonsgegevens door ons op de website verzameld en verwerkt worden.


Vereisten verwerking persoonsgegevens

De Wet bescherming persoonsgegevens stelt eisen aan organisaties die gegevensbestanden beheren in hun administratie. Deze eisen zijn:

 • toestemming van personen voor het verwerken van de gegevens;
 • juist en nauwkeurig bijhouden van de persoonlijke gegevens;
 • beveiligen van de persoonlijke gegevens.
 • op verzoek inzage verlenen in de eigen opgeslagen persoonlijke gegevens;
 • uitsluitend gebruik van de persoonlijke gegevens voor het doel waarvoor ze verzameld zijn.


Wie wordt beschermd door dit beleid?

Dit beleid is enkel van toepassing op de persoonsgegevens die vzw Rillaar Ontmoet verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke . Dit beleid is van toepassing op de verwerking van de persoonsgegevens van personen in verband met aanvragen, info en/of evenementen i.v.m. vzw Rillaar Ontmoet. De persoonsgegevens van de aanvragers voor meer info, voor het verhuren van een feestzaal, vergaderlokaal of andere, zullen zo zorgvuldig mogelijk worden behandeld en beveiligd, in overeenstemming met dit beleid.


Gegevens die u ons verstrekt door onze website te gebruiken en cookie-beleid

vzw Rillaar Ontmoet gebruikt alleen technische en functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw apparaat. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Uw persoonlijke gegevens worden enkel en alleen doorgegeven aan de gerechtelijke instanties wanneer zij hierom vragen.


Als onderdeel van zijn normale functies verzamelt de webserver van vzw Rillaar Ontmoet (via one.com) de volgende informatie van iedereen die een website bezoekt: uw IP‑adres, uw internetprovider, de software, het type en de taal van uw browser, de zoekmachine en trefwoorden die u gebruikte om de website te vinden, de datum en het tijdstip waarop u de website bezocht, de pagina's op de website die u bezocht, de pagina's van andere websites vanwaar u hebt doorgeklikt naar de website. Die informatie wordt verzameld met cookies. 

Deze website maakt enkel gebruik van first-party cookies. Deze cookies zijn kleine bestanden die op uw apparaat worden opgeslagen.

 Deze gegevens worden gebruikt voor het verbeteren van de website en voor het beter afstemmen van deze website op de bezoekers. Wij engageren ons hiervoor om zeer zorgvuldig om te gaan met deze gegevens en deze gegevens zullen nooit (bewust) doorgegeven worden aan derden.


Door gebruik te maken van deze website www.rillaarontmoet.be gaat u ermee akkoord dat er cookies op uw pc worden geplaatst. Als u niet akkoord bent met het bewaren van deze cookies op uw pc, mag u de site niet verder gebruiken.

 Deze geïnstalleerde cookies kan u op elk moment van uw computer (of mobiel apparaat) verwijderen.


U kan ook zelf de instellingen van uw browser zo aanpassen dat de cookies tijdens het gebruik van websites (ook dus deze van “www.rillaarontmoet.be”) kan blokkeren of toestaan.


Voor elke browser en voor elke computer moet u dit opnieuw instellen.


Meer info over het blokkeren van websites met cookies, raadpleeg dan de volgende sites:

 Als u gebruik maakt van: (klik op de browser die u gebruikt) :

           - Windows Microsoft.

           - Mozilla Firefox

           - Apple

           - Google Chrome.


Persoonsgegevens die wij verwerken

vzw Rillaar Ontmoet verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Datum, voorziene start en einde van/en soort activiteit
 • Uw extra vraag of info
 • Foto’s genomen tijdens onze activiteiten
 • Alle andere gegevens die u vrijwillig aan ons zou verstrekken


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

vzw Rillaar Ontmoet verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens :

 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van en over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We zijn helaas niet in de mogelijkheid om de leeftijd van onze bezoekers te verifiëren. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contactformulier op onze website, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken?

vzw Rillaar Ontmoet verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; 
 • Het opstellen van een overeenkomst. 

vzw Rillaar Ontmoet neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren?

vzw Rillaar Ontmoet bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, en dit maximaal voor een periode van 8 jaar na het opstellen van de overeenkomst.  


Delen van persoonsgegevens met derden

vzw Rillaar Ontmoet gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Uw persoonlijke gegevens worden enkel en alleen doorgegeven aan de gerechtelijke instanties wanneer zij hierom vragen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door vzw Rillaar Ontmoet en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou te sturen.


Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar verhuur@rillaarontmoet.be. Let wel, we kunnen je vragen om je bijkomend te identificeren alvorens we ingaan op je verzoek. 


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

vzw Rillaar Ontmoet neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding.